Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs. Skabt af jobsearch.dk

Elevcoach søges til Aalborg Handelsskole (EUD/EUX)

Socialrådgiver i Aalborg

EUD- og EUX Business på Strandvejen søger en elevcoach, der kan indgå i et vejledningsteam med at støtte, rådgive og vejlede elever med personlige, sociale eller psykiske problemstillinger. Formålet er at igangsætte tiltag, der støtter op om disse elevers trivsel og fastholdelse i deres faglige uddannelsesforløb.

OM STILLINGEN
Den primære opgave består af samtaler med elever, individuelt eller i mindre grupper. Formålet er at få udredt de forskellige problemstillinger, så eleverne styrkes i at finde ressourcer og tage ejerskab over eget liv. Der kan være opgaver, hvor du ligeledes deltager som ekstra ressource i undervisningen.

Din dagligdag vil internt præges af et tæt samarbejde med studievejledere, kontaktlærere, læse-/skrivevejledere samt elevernes forældre og/eller familie, mens du forventes eksternt at etablere og vedligeholde kontakten til offentlige myndigheder, institutioner og organisationer, der på forskellig vis er involveret i elevernes dagligdag.

Der er tale om et selvstændigt job med mangeartede opgaver og udfordringer. Det vil være en fordel, hvis din profil indeholder følgende faglige og personlige kvalifikationer og kompetencer:

  • er uddannet socialrådgiver, socialpædagog, lærer eller anden ungdomsrelevant uddannelse
  • har formentlig supplerende uddannelse i coaching eller lign.
  • erfaring med vejledning og rådgivning af unge - gerne fra lignende ansættelsesforhold
  • ha...

Vil du udbyde et Socialrådgiverjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.