Socialrådgiver-jobs.dk

Dette site er skabt af Jobsearch.dk, som er Danmarks største jobportal. Send en mail til [email protected] eller ring 25238701 hvis du har ledige stillinger og vil finde din nye kandidat hurtigt.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Socialrådgiver i Nordjylland

Socialteamet i Den Kommunale Ungeindsats (KUI) i ▶Frederikshavn Kommune◀ søger 2 fagligt stærke socialrådgivere/formidlere, som brænder for at understøtte udsatte unge mennesker i deres vej mod uddannelse eller arbejde og selvforsørgelse.
Der er tale om to faste stillinger på 37 timer, der ønskes besat pr. 1. august 2024.

Vi tilbyder:
Spændende opgaver i et fagligt stærkt team bestående af i alt 6 socialrådgivere og 1 teamleder. Vi har en god arbejdshumor, vi arbejder selvstændigt men hjælper og deler erfaringer med hinanden, idet vi vægter sparring højt. Vi er gode til at give plads til hinandens forskelligheder og kompetencer, og vi sætter en ære i at spille hinanden gode omkring vores fælles kerneopgave. Du har løbende mulighed for sparring med teamets teamleder og andre tværfaglige samarbejdspartnere som f.eks. psykologer og coaches.

Pt. løber vi stærkt – derfor har vi meget brug for dig!

Hvad skal du bl.a. lave?
Teamet varetager myndighedssagsbehandlingen inden for socialområdet i overensstemmelse med servicelovens bestemmelser i forhold til unge mellem 18-30 år med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne samt i forhold til unge, der fra det 18. år er bevilget ungestøtte efter barnets lov.

Socialteamet udreder efter VUM 2.0, udarbejder indsatsmål og handleplaner, vurderer støttebehov og træffer afgørelser i forhold til bostøtte, botilbud, misbrugsbehandling, ungestøtte mv.