Socialrådgiver-jobs.dk

Dette site er skabt af Jobsearch.dk, som er Danmarks største jobportal. Send en mail til [email protected] eller ring 25238701 hvis du har ledige stillinger og vil finde din nye kandidat hurtigt.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Socialrådgiver på Midt-og Vestsjælland

Vi har to ledige faste stillinger som socialrådgiver til besættelse snarest muligt i Institution Midt- og Sydsjælland, KiF Roskilde.

Begge stillinger er normeret til 37 timer ugentligt.

Om KiF Roskilde
KiF Roskilde er del af Institution Midt- og Sydsjælland, der består af 2 KiF afdelinger samt 4 arresthuse.

KiF Roskilde er beliggende ved Trekroner station. I afdelingen er der aktuelt ansat 5 administrative medarbejdere og 20 socialrådgivere samt 1 faglig leder (enhedsleder) og 1 personaleleder (enhedschef). Afdelingen dækker de 10 kommuner der henhører under Midt- og Vestsjællands politikreds.

KiF Roskilde fører tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte, dømte med vilkår om samfundstjeneste og

foranstaltningsdømte. Herunder iværksættelse og kontrol af vilkår fastsat ved dom eller i forbindelse med en prøveløsladelse.

Tilsynsarbejdet har til formål at iværksætte og kontrollere vilkår fastsat i forbindelse med dom eller prøveløsladelse, samt at støtte og motivere klienten til at skabe en kriminalitetsfri tilværelse.

Dertil kommer at afdelingen også udarbejder personundersøgelser jfr. Retsplejelovens §808 til brug i retten.

Fra KiF Roskilde varetager vi den socialfaglige indsats for varetægtsfængslede og afsonere i 5 arresthuse, herunder motivation til og koordinering af misbrugsbehandling.

Vi har fokus på implementering af metoder og vedvarende udvikl...