Socialrådgiver-jobs.dk

Dette site er skabt af Jobsearch.dk, som er Danmarks største jobportal. Send en mail til [email protected] eller ring 25238701 hvis du har ledige stillinger og vil finde din nye kandidat hurtigt.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Socialrådgiver i Storkøbenhavn

Har du lyst til at bidrage aktivt til at bringe mennesker videre til et sikkert liv uden kriminalitet? Og drømmer du om et job med mening i en organisation med en samfundsmæssig vigtig opgave? Så er stillingen som socialrådgiver hos os måske noget for dig.

kriminalforsorgen i Frihed (KiF) arbejder med dømte, der har fået tilsyn enten i forbindelse med en betinget dom, en prøveløsladelse eller en behandlingsdom. Vi fuldbyrder samfundstjenestedomme og domme med andre vilkår, f.eks. alkoholistbehandling. Desuden udfærdiger vi personundersøgelser og deltager i retsmøder.

Vi spiller også en rolle i det kriminalitetsforebyggende arbejde, f.eks. i samarbejdet med psykiatri, vestegnens kommuner og politiet.

Målet for vores arbejde er at støtte klienterne til at leve en kriminalitetsfri tilværelse.

Vi anvender redskabet LS/RNR til at udarbejde en struktureret risiko- og behovsvurdering af klienterne og bruger ”Den motiverende samtale” i tilsynsforløbene.

I en del af tilsynsforløbene arbejder vi ud fra tilsynsmodellen MOSAIK (Motiverende Samtaleintervention i kriminalforsorgen). Det er en struktureret tilsynsmodel med en fast samtalestruktur og en række interventionsøvelser.

Dine arbejdsopgaver
Hovedopgaven i KiF er at iværksætte og kontrollere vilkår fastsat i forbindelse med dom eller prøveløsladelse samt skabe motivation for forandring og styrke klientens færdigheder i leve et ...