Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs.

Socialrådgiver til Kriminalforsorgen i Frihed, KIF Aarhus

Socialrådgiver i Århus

Er du selvstændig og fleksibel? Kan du tale med alle typer mennesker med en anerkendende og empatisk tilgang? – og har du lyst til at være en del af hverdagen i en dynamisk institution med fokus på et højt fagligt niveau?

KIF Aarhus er en arbejdsplads med 38 ansatte fordelt på tre kontorer (Aarhus, Horsens og Randers), bestående af socialrådgivere, og administrative medarbejdere. Vi dækker i alt 10 kommuner, Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Randers, Norddjurs, Syddjurs, Horsens, Hedensted, Skanderborg.

kriminalforsorgen i Frihed (KIF) har til primær opgave at føre tilsyn med klienter, der er prøveløsladte, betinget dømte samt foranstaltningsdømte. KIF udarbejder ligeledes personundersøgelser af sigtede, før deres sag behandles i retten og deltager i det almindelige kriminalpræventive arbejde i samfundet.

Dine opgaver:

Tilsynsarbejdet består primært af iværksættelse og kontrol af vilkår fastsat i forbindelse med dom eller prøveløsladelse, samt støtte og motivation til at skabe en kriminalitetsfri tilværelse, herunder:

  • Udarbejdelse af risiko- og behovsvurderinger – LS/RNR, samt handleplaner til brug for tilsynet.
  • Gennemføre intensive tilsynsforløb med klienter der vurderes i høj risiko for tilbagefald til krimi­nalitet.
  • Kontakt til eksterne samarbejdspartnere vedr. iværksættelse og opfølgning på vilkår om samfunds­tjeneste, misbrugsbehandling mv.. Ved kontr...