Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs.

Vikarstilling: Socialrådgiver vikarstilling i Institution Odense, Kriminalforsorgen i Frihed

Socialrådgiver i Odense

Er du vores nye vikar?

kriminalforsorgen Syddanmark søger socialrådgiver til en tidsbegrænset stilling som forsorgsassistent i KiF Odense. Stillingen er på 37 timer og ledig til besættelse snarest og med udløb 31. marts 2022 med eventuel mulighed for forlængelse.

Dine opgaver
Stillingen er primært i tilsynsafsnittet.
Arbejdet består af tilsynsarbejde med prøveløsladte, betinget dømte, foranstaltningsdømte samt varetagelse af socialrådgiverfunktioner i arresterne. Der iværksættes samfundstjeneste og kontrol af dette. Endvidere udfærdiger vi personundersøgelser, udtalelser til brug for retten, samt indberetninger ved overtrædelse af vilkår.

Ligeledes har vi et bredt tværfagligt samarbejde med øvrige instanser såsom, kommuner, mentorer, behandlingssteder, domstole, politi og retspsykiatrien.

Tilsynsarbejdet i KIF indeholder funktioner af såvel støttende og kontrollerende karakter. Klienten ses ud fra nærmere bestemmelser om tilsynsfrekvens.

KIF behandler sager af stor samfundsmæssig betydning. Vi bidrager til at sikre retssikkerheden, hvilket har betydning for den enkelte borger.

Tilsynssamtalen tager udgangspunkt i en systematisk risikovurdering af klienten dette ud fra screeningsredskabet LS/RNR. Vi arbejder med den strukturerede samtale ud fra metoden MOSAIK i alle vores tilsynssamtaler.
Du vil blive uddannet i både LS/RNR og Mosaik, såfremt dette er muligt ...