Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs.

Vikarstilling: Vi søger to socialrådgivere eller socialformidlere til Børne-, Unge- og Familierådgivningen i Herlev t...

Socialrådgiver i Storkøbenhavn

Da en af vores dygtige rådgivere har søgt nye udfordringer, og en anden skal på barsel, søger vi rådgivere til Børne-, Unge- og Familierådgivningen fra den 1. januar 2022 eller snarest derefter.

Om os
Børne- Unge- og Familierådgivningen er organiseret i distriktsteams omkring Herlev Kommunes tre folkeskoler: Byskolen, Kildegårdskolen og Gl. Hjortespringskole/Lindehøjskolen. Denne organisering muliggør et langt tættere samarbejde med skolerne og institutionerne i de enkelte sager. Vi har siden efteråret 2020 etableret kompetenceteammøder på skolerne og daginstitutionsområdet, som tager afsæt i et nyere syn på tværprofessionelt samarbejde og relationel koordinering, som bl.a. handler om at alle fagligheder byder ind ift., hvad opgaven kalder på, og hvor børnenes og familiens/netværkets ressourcer i højere grad inddrages.

Børne-, Unge- og Familierådgivningen består, udover distriktsrådgiverne, af et underretningsteam, to familieplejekonsulenter, en STU-koordinator, administrative rådgivere samt en specialrådgivning, der varetager sagsbehandlingen i forhold til handicapkompenserende ydelser til forældre, der har børn med varigt nedsat funktionsevne (0-18 år). Ledelsen består af to tværfaglige ledere og lederen af Børne- Unge- og Familierådgivningen.

Afdelingen er en del af Center for Børn, Unge og Familier, som udover Børne-, Unge- og Familierådgivningen består af Sundhedsplejen, Tandplejen, Familiehuset som udgøres af Kern...