Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs.

Socialrådgiver søges til KiF Kolding

Socialrådgiver i Sydjylland

Institution Sydøstjylland, KIF Kolding søger en socialrådgiver pr. 1. januar 2022 til at varetage sagsbehandlingen vedrørende afdelingens klienter.


Som socialrådgiver skal du indgå i et tæt samarbejde med afdelingens øvrige faggrupper og fungere som rådgiver/tilsynsførende for betinget dømte, prøveløsladte og samfundstjenestedømte. Desuden varetager afdelingen socialrådgiverarbejde i arresthuse og udfærdiger personundersøgelser til brug for Retten.

kriminalforsorgens organisering er opbygget således, at arbejdsopgaverne varetages på tværs af kriminalforsorgens institutioner med udgangspunkt i ”Opgaven i centrum” og med det formål at bringe mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet. Klientarbejdet er baseret på en systematisk og evidensbaseret metode til afdækning af indsatsområder for tilsynsarbejdet. Det vil derfor være en fordel, hvis du har kendskab til LS/RNR.

Vi forventer, at du:

  • Er uddannet socialrådgiver eller anden socialfaglig uddannelse
  • Har lyst til at arbejde med de svageste grupper i samfundet
  • Kan arbejde både selvstændigt og i lige så høj grad tværfagligt, samt er indstillet på at bidrage til et positivt arbejdsmiljø
  • Har gode kommunikationsevner både mundtligt og skriftligt
  • Er god til at strukturere din arbejdsdag
  • Kan prioritere og skabe overblik
  • Har interesse, ihærdighed og engagement i arbejdet med mennesker, ...