Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs.

Udskrivningsvisitator søges til Myndighed, Center for Sundhed og Pleje

Socialrådgiver i Storkøbenhavn

Som visitator bliver du en del af Myndighedsfunktionen, hvor du skal foretage visitationsarbejde indenfor ældre- og plejeområdet. Myndighed er en afdeling med tre teams, der er sammensat af gode, dygtige og engagerede medarbejdere. De tre teams varetager overordnet set visitation til personlig/praktisk hjælp, hjælpemidler og visitation i forbindelse med udskrivelser, herunder også sygepleje.

Den ledige stilling er placeret i vores udskrivningsteam.

Myndighed er en del af Center for Sundhed og Pleje, hvor det tværfaglige samarbejde er en stor del af jobbet. Derudover har vi også samarbejde med vores socialcenter, for at understøtte den koordinerende sagsbehandling samt løbende faglige udvikling.

Jobbet
I jobbet vil indgå bevilling af personlig/praktisk hjælp, sygepleje, rehabiliterende indsats mm. i forbindelse med udskrivelse fra sygehus. Du skal også følge op på de forløb, hvor du udskriver borgeren til vores rehabiliteringscenter.

Du skal medvirke til at sikre fagligt velbegrundede, dokumenterede og helhedsorienterede indsatser. Vi arbejder i KMD Nexus og med Fælles Sprog III.

Rent praktisk kommer du til at dele kontor og samarbejde med kolleger, der varetager lignende opgaver til de samme borgergrupper, som du kommer til at arbejde med. Det interne samarbejde i afdelingen er også velorganiseret så der dagligt er styr på de borgere der skal udskrives og kræver anden indsats end den du bevilger ex. h...