Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs.

Socialrådgiver til KiF Roskilde

Socialrådgiver på Midt-og Vestsjælland

Er du den kollega vi søger til KiF Roskilde?

KiF Roskilde fører tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte, samfundstjenestedømte og behandlingsdømte, herunder iværksættelse og kontrol af vilkår fastsat ved dom eller i forbindelse med en prøveløsladelse. Tilsynsarbejdet har til formål at støtte og motivere klienten til at skabe en kriminalitetsfri tilværelse.

Dertil kommer, at afdelingen også udarbejder personundersøgelser iht. Retsplejelovens §808 til brug i retten.

Derudover varetager vi den socialfaglige indsats for varetægtsfængslede og afsonere i institutionens 5 arresthuse, herunder motivation til og koordinering af misbrugsbehandling.

Målet for vores arbejde er at støtte klienterne til at leve en kriminalitetsfri tilværelse.

Vi har fokus på implementering af metoder og vedvarende udvikling og vedligeholdelse af fagligheden.

Hovedopgaven i KiF er at iværksætte og kontrollere vilkår fastsat i forbindelse med dom eller prøveløsladelse, samt skabe motivation for forandring og styrke klientens færdigheder til at leve et liv uden kriminalitet, herunder:

  • Udarbejdelse af risiko- og behovsvurderinger – LS/RNR (særlig screeningsmetode)
  • Gennemføre intensive strukturerede tilsynsforløb. Klienter der vurderes i mellem til meget høj risiko for tilbagefald til kriminalitet, gennemføres MOSAIK (Motiverende Samtale Intervension i kriminalforsorgen)
  • Udarbejde handleplaner for tilsynsperiode...