Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Socialrådgiver i Storkøbenhavn

Kagshuset søger snarest, eller efter nærmere aftale, en psykolog, pædagog, psykoterapeut eller lignende til vores ambulante behandlingstilbud. Der er tale om en fast stilling på 37 timer ugentligt.

Kagshuset har en omtrentlig kapacitet på 110 indskrevne borgere i ambulant behandling. Vi har både myndigheds- og udførerfunktionen i kommunen, og tilbuddet fordeler sig på flere mindre matrikler med medicinudlevering/værestedsfunktion, et voksentilbud og et ungetilbud.

Hvem er vi?

  • Vi er ti medarbejdere i et tværfagligt team, hvoraf syv er behandlere plus diverse særfunktioner.
  • Vi er engagerede, entusiastiske og har et højt fagligt niveau.
  • Vi har det godt med hinanden og har en uhøjtidelig tone med plads til både sjov og alvor.


Dine arbejdsopgaver vil primært være:
  • Individuelle behandlingssamtaler.
  • Tværfagligt samarbejde med Kagshusets øvrige personale.
  • Løbende dokumentation og journalføring (pt. i systemet, Nexus).
  • Lejlighedsvis og i mindre omfang yde praktisk hjælp i medicinudlevering/værestedsfunktion altid tilpasset den enkelte borgers behov.


Din profil kunne være:
  • Uddannet cand.psych, pædagog eller anden socialfaglig grunduddannelse, gerne med en psykoterapeutisk eller misbrugsrelateret efteruddannelse.
  • Du er personligt ”groundet” uden v...