Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Socialrådgiver i Odense

Er du vores nye socialrådgiver?
kriminalforsorgen Syddanmark søger socialrådgiver til 1 stilling som forsorgsassistent i KiF Odense. Stillingen er på 37 timer og ledig til besættelse 1. november 2021 eller snarest muligt derefter.

Dine opgaver
Stillingen er primært i tilsynsafsnittet, men kan også indeholde socialrådgiverbistand og arbejdsdage i arresterne.
Arbejdet består af tilsynsarbejde med prøveløsladte, betinget dømte, foranstaltningsdømte samt varetagelse af socialrådgiverfunktioner i arresterne. Der iværksættes samfundstjeneste og kontrol af dette. Endvidere udfærdiger vi personundersøgelser, udtalelser til brug for retten, samt indberetninger ved overtrædelse af vilkår.

Ligeledes har vi et bredt tværfagligt samarbejde med øvrige instanser såsom, kommuner, mentorer, behandlingssteder, domstole, politi og retspsykiatrien.

Tilsynsarbejdet i KIF indeholder funktioner af såvel støttende og kontrollerende karakter. Klienten ses ud fra nærmere bestemmelser om tilsynsfrekvens.

KIF behandler sager af stor samfundsmæssig betydning. Vi bidrager til at sikre retssikkerheden, hvilket har betydning for den enkelte borger.

Tilsynssamtalen tager udgangspunkt i en systematisk risikovurdering af klienten dette ud fra screeningsredskabet LS/RNR. Vi arbejder med den strukturerede samtale ud fra metoden MOSAIK i alle vores tilsynssamtaler.
Du vil blive uddannet i både LS/RN...