Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Socialrådgiver i Storkøbenhavn

Herlev kommune er i fuld gang med en forandringsproces under overskriften: Herlev i fremgang – en styrket indsats for borgere i sårbare og udsatte positioner. Som et vigtigt element i processen skal vi som fagpersoner udfordre måden at tænke den kommunale opgavevaretagelse på og omsætte den til konkrete forandringer. Som tværfaglig leder i Børne-, Unge- og Familierådgivningen får du mulighed for at lede den tværprofessionelle opgaveløsning – med fokus på at skabe inkluderende miljøer og deltagelsesmuligheder på hele 0-18 års området. Du skal være en af drivkræfterne i udviklingen af en øget tværprofessionel praksis, der sigter mod sammenhængende og helhedsorienterede indsatser, som tager udgangspunkt i børnenes og de unges hverdagsliv.

I Herlev arbejder vi ud fra en vision om, at alle børn skal trives, udvikles og indgå i fællesskaber, så de får de bedste muligheder for at realisere deres drømme og ønsker. Hos os vil du blive en del af et tæt tværfagligt fællesskab, hvor vi arbejder med børnenes og familiernes ressourcer og insisterer på at arbejde med en høj kvalitet i sagerne. Dette betyder, at du som tværfaglig leder vil indgå i solide tværfaglige samarbejdsrelationer med PPR, vores Familiehus og Sundhedsplejen om at lede og koordinere løsningen af kerneopgaven for udsatte børn og unge i kommunen. Børne-, Unge- og Familie-rådgivningen arbejder tværfagligt omkring familien og er i tæt dialog med skoler, institutioner, andre myndighedsfunktioner i...