Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs.

Socialrådgiver - tidsbegrænset - til KiF Roskilde

Socialrådgiver på Midt-og Vestsjælland

KiF Roskilde fører tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte, samfundstjenestedømte og behandlingsdømte, herunder iværksættelse og kontrol af vilkår fastsat ved dom eller i forbindelse med en prøveløsladelse. Tilsynsarbejdet har til formål at støtte og motivere klienten til at skabe en kriminalitetsfri tilværelse.

Dertil kommer, at afdelingen også udarbejder personundersøgelser iht. Retsplejelovens §808 til brug i retten.

Vi har fokus på implementering af metoder og vedvarende udvikling og vedligeholdelse af fagligheden.

Opgaverne er blandt andet

  • Udarbejdelse af risiko- og behovsvurderinger – LS/RNR (særlig screeningsmetode)
  • Gennemføre intensive strukturerede tilsynsforløb ved brug af en struktureret samtalemodel kaldet MOSAIK (særligt tilrettelagt tilsynsforløb)
  • Udarbejde handleplaner for tilsynsperioden
  • Kontakt til eksterne samarbejdspartnere vedrørende iværksættelse og opfølgning på vilkår om samfundstjeneste, misbrugsbehandling, kommunen m.v.
  • Samarbejde med psykiatrien om en koordineret indsats for klienter med foranstaltningsdomme
  • Udfærdigelse af personundersøgelser til retten samt udtalelser til Anklagemyndigheden

Vi søger en medarbejder, der

  • er uddannet socialrådgiver/socialformidlerformidler
  • kan arbejde selvstændigt, såvel som i gruppe og ansvarsfuldt
  • er struktureret og systematisk...