Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs.

Hjælpemiddelafdelingen i Herlev Kommune søger en handlekraftig sagsbehandlende terapeut

Socialrådgiver i Storkøbenhavn

Er du uddannet ergo- eller fysioterapeut og har du erfaring med hjælpemidler? Har du erfaring med myndighedsarbejdet? Har du lyst til, at indgå i et team, hvor der lægges stor vægt på samarbejde, den helhedsorienterede indsats og høj faglighed? Så er denne jobmulighed interessant for dig.

Stillingen er på 35 timer ugentlig til besættelse pr. 1. august 2021 eller hurtigst muligt derefter.

Dit arbejde
Du har, sammen med kollegaer, ansvar for at yde vejledning og sagsbehandling af ansøgninger om hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til køb af bil og boligændringer jf. servicelovens bestemmelser. Derudover visitering til APV hjælpemidler, ældre- og handicapvenlige boliger, samt handicapkørsel.

Vi sagsbehandler ud fra en helhedsorienteret og rehabiliterende tilgang, i samarbejde med borgere, eventuelle pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere, så borgeren oplever en koordineret og samlet indsats. Til at understøtte sagsbehandlingen anvendes Fælles Sprog III og journalsystemet Nexus.

Det daglige arbejde er en kombination af besøg i borgerens hjem og administrativ sagsbehandling, samt varetagelse af Front-funktionen som behandler alle akutte henvendelser fra borgere, pårørende og samarbejdspartnere. Tilrettelæggelse af arbejdsopgaver sker i tæt samarbejde med det øvrige team.

Vi er på jagt efter en proaktiv ergoterapeut eller fysioterapeut med

  • Solide terapeutiske kompetencer, g...