Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs.

Visitator søges til midlertidig stilling

Socialrådgiver i Storkøbenhavn

Stillingen er på 37 timer og ønskes besat pr. 1. august 2021 eller snarest muligt. Stillingen er tidsbegrænset 1 år.

Som visitator bliver du en del af Myndighedsfunktionen – Visitation og Hjælpemidler, hvor du foretager visitationsarbejde indenfor ældre- og plejeområdet. Myndighed er en afdeling med tre teams, der er sammensat af gode, dygtige og engagerede medarbejdere. De tre teams varetager overordnet set visitation til personlig/praktisk hjælp, hjælpemidler og visitation i forbindelse med udskrivelser. Den midlertidige stilling er placeret i vores udekørende team/visitation, hvor de netop er startet op på en sagsfordeling ud fra CPR-nummer.

Myndighed er en del af Center for Sundhed og Pleje, hvor det tværfaglige samarbejde er en stor del af jobbet. Der udover har vi også samarbejde med vores socialcenter, for at understøtte den koordinerende sagsbehandling samt løbende faglige udvikling.

Jobbet

I jobbet vil indgå bevilling af personlig/praktisk hjælp, rehabiliterende indsats, plejeboliger, selvvalgt hjælper, træning efter serviceloven mm. Du skal medvirke til at sikre fagligt velbegrundede, dokumenterede og helhedsorienterede indsatser. Vi arbejder i KMD Nexus og med Fælles Sprog III.

I Myndighed arbejder vi med samlet visitation på udvalgte områder ud fra den tanke, at det giver mening for borgeren, mindre dobbeltarbejde til visitatorerne og dermed også mere trivsel i arbejdet. Det betyder, at vi lægger v...