Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs.

Visitator søges til fast stilling i vores fantastiske specialteam

Socialrådgiver i Storkøbenhavn

Stillingen er placeret i vores specialteam, der lige nu består af 6 visitatorer, heraf 2 der arbejder med hjælpemidler og 4 der arbejder med specialparagraffer. Som følge af udviklingen har vi brug for at opnormere specialteamet, så der er flere visitatorer til at behandle sager indenfor specialparagrafferne.

Stillingen er på 37 t. ugentligt og ønskes besat 1. aug. 2021 eller snarest muligt.

Som visitator bliver du en del af Myndighedsfunktionen hvorfra du med dine kolleger foretager visitationsarbejde indenfor ældre- og plejeområde.

Jobbet

Med udgangspunkt i Lov om Social Service vil du primært skulle arbejde med at afdække og vurdere borgernes behov for hjælp samt bevilge ydelser indenfor bl.a. følgende områder:

  • BPA § 96
  • Kontant tilskud § 95
  • Ledsageordning § 97
  • Hjerneskadeområdet
  • UTV (Ung Til Voksen)
  • Borgersager med sociale problemstillinger og snitflade til mange samarbejdspartnere

Du skal medvirke til at sikre fagligt velbegrundede, dokumenterede og helhedsorienterede indsatser.

I jobbet vil indgå anvendelse af lovtekst, der sikrer borgernes retskrav/retssikkerhed, og du skal medvirke til at varetage opfølgning på den bevilgede indsats, ydelser og hjælpemidler - blandt andet gennem revurdering og revisitation. En stor del af visitators arbejde handler også om at koordinere indsatser i forhold til relevante samarbejdspar...