Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs.

Familiebehandler til Støtte/kontaktteamet

Socialrådgiver i Vestjylland

Familiebehandler til Støtte/kontaktteamet


Center for Børn og Forebyggelse søger en medarbejder 37 timer ugentlig til vores ambulante behandlingstilbud Støtte/kontaktteam pr. 1. august 2021.

Den ambulante behandlingsafdelingen danner ramme om de ambulante behandlingstilbud til familier med børn og unge i alderen 0-23 år. Afdelingen varetager opgaver til sårbare familier, børn og unge, og den konkrete indsats bygger på at kunne yde en vedholdende, fleksibel, helhedsorienteret støtte/behandling ud fra den enkelte familie, børn og unges behov.
Der er tale om et spændende, men også udfordrende og omfattende job, der kræver et solidt personligt og fagligt fundament.

Vi søger en medarbejder, der har erfaring i arbejdet med sårbare familier, samt en medarbejder, der har kendskab til Herning modellens mindset.

Vi efterspørger følgende kompetencer


  • Har en pædagogiske uddannelse eller kvalifikationer, der kan sammenstilles hermed.
  • Kendskab til inddragende netværksmetoder vil være en fordel.
  • Har parathed for at kunne indgå i teamarbejde kombineret med selvstændig opgavevaretagelse af arbejdsopgaver/ansvarsområder.
  • Kan se en fordel i at arbejde tværprofessionelt og bidrage hertil
  • Besidder et stærkt fagligt fundament og sætter en ære i at arbejde videns baseret.
  • Er personlig robust og besidder en god portion humor.

Vi kan tilbyde


  • Et ...