Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs.

Ungerådgiver til Ungecenter

Socialrådgiver på Sydsjælland

Vil du være med til at styrke og udvikle arbejdet for unge på uddannelseshjælp, som er vurderet aktivitetsparate, i den nye tværfaglige enhed, med ansvar for alle unge fra 15-24 år i Vordingborg Kommune?

Vi søger en dygtig ungerådgiver (socialrådgivere/socialformidlere) til en fast stilling med sagsbehandlererfaring, der sammen med os vil skabe de bedste muligheder for udsatte unge i alderen 18 til 24 år.

Vi har fokus på tidlige, forebyggende og sammenhængende indsatser, som sikrer vejen frem mod uddannelse eller arbejde. Vi arbejder målrettet med at hjælpe de unge videre i koordinerede uddannelses- og jobforløb i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere i et tværfagligt center.

Bliv en del af et nyt tværfagligt fællesskab
I Ungecenteret arbejder 37 fagligt stærke og engagerede medarbejdere, og du vil blive forankret i centerets Ungerådgivning. Dine kerneopgaver bliver bl.a. at indgå i et tæt samarbejde med de unge om en afdækning af muligheder for fremtiden og iværksætter foranstaltninger, som kan medvirke til at de unge påbegynder uddannelse eller arbejde, samt foretage tætte opfølgninger på indsatserne med henblik på at sikre, at indsatserne er tilpasset de unges behov.

Du skal arbejde tæt sammen med andre samarbejdspartnere på ungeområdet, og vil især få et tæt arbejds- og opgavefællesskab med de ungerådgivere, der arbejder med målgruppen af 18-24 årige samt uddannelsesvejledningstea...