Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs.

Beskæftigelsesrådgiver til Jobcenter Vejle

Socialrådgiver i Sydjylland

Center for fastholdelse og rehabilitering søger en beskæftigelsesrådgiver til afsnittet der arbejder med borgere der er tilkendt et ressourceforløb.

Arbejdsmarkedsområdet er et centralt område med stor politisk bevågenhed – både lokalt og nationalt. Vi arbejder med alle grupper af ledige, nyankommne flygtninge, sygemeldte og mange andre. Vores fælles kerneopgave er, at borgerne kommer hurtigst muligt i job eller uddannelse – også selvom vejen kan være lang.

Om jobbet


  • Borgere i målgruppen for ressourceforløbene er kendetegnet ved at have komplekse problemstillinger, og der vil være både fysiske, psykiske og sociale udfordringer i de enkelte forløb. Vejen tilbage til job er ofte af længere varighed og kræver en indsats med stor koordination og med forskellige indsatser tilknyttet undervejs. Det virksomhedsvendte arbejde er en del af denne indsats. Det er et område, vi prioriterer højt og gerne vil udvikle på, og det er ofte her, vi lykkes med at skabe varige forandringer i borgerens liv.
  • Jobcenteret er i gang med en organisationsændring hvor der i fremtiden skal være fire driftscentre. Ressourceforløb bliver en del af Center for fastholdelse og rehabilitering. Centeret kommer til at bestå af afsnittene:
    - Sygemeldte fra ledighed eller job (inkl. revalidering)
    - Jobafklaring, rehabilitering og pensionsudvalg
    - Ressourceforløb
    I centeret er samlet de borgere der skal gennem en kortere eller længer...