Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs.

To Familiebehandlere til Familiehuset

Socialrådgiver i Sydjylland

Familiehuset søger 2 Familiebehandlere med lyst og kompetencer til også at kunne arbejde i familiernes hjem. Begge stillinger er fuldtidsstillinger på 37 timer ugentligt med tiltrædelse 1. september 2021.

Da vi ser en væsentlig øgning i de opgaver der visiteres til Familiehuset, søger vi to nye medarbejdere, der kan varetage såvel Familiekonsulentopgaver, Samværsopgaver og Familiebehandlingsopgaver.

Under én fælles leder, varetager Familiehuset opgaver jv. SEL § 52. Således har vi flere forskellige teams i huset – Kontaktpersoner der løser opgaver jv. SEL § 52.3.6., Familiekonsulenter der løser opgaver jv. SEL. § 52.3.2, Familiebehandlere der løser opgaver jv. SEL. § 52.3.3 samt vores intensive tilbud vi har valgt at kalde Mestring Med eget Netværk jv. SEL. § 52.3.9. Derudover løser vi ligeledes opgaver jv. SEL § 11.3., herunder kortere samtaleforløb og Børnerådgivning.

Ens for alle foranstaltninger i Familiehuset er det gældende at yde familierettede indsatser, der har til formål at bevare familien samlet.

Udover disse teams består Familiehuset ligeledes af et team af Familieplejekonsulenter der jv. SEL. § 52.3.7., varetager opgaver i forhold til matchning, supervision og kurser omkring plejefamilier ansat i Haderslev Kommune. Ligesom Familiehuset er godkendt til at varetage misbrugsbehandling for unge under 18 år jv. SEL § 101.

Vi søger medarbejdere der:

  • kan arbejde praktisk...