Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs.

Socialrådgiver søges til Nr. Snede Fængsel

Socialrådgiver i Midtjylland

Nr. Snede Fængsel søger en socialrådgiver som er omstillingsparat og kan lide en travl hverdag! Der er en 37 timers stilling ledig til besættelse 1. august 2021 eller snarest muligt derefter. Du må forvente at arbejde i både åben og lukket afdeling.

Dine arbejdsopgaver:

 • Koordinering af den socialfaglige indsats i samarbejde med klienter og øvrigt personale
 • Udarbejdelse af LS/RNR screeninger – (certificering hertil finder sted umiddelbart efter ansættelsen)
 • Udarbejdelse af afsonings- og handleplaner på klienterne
 • Kvalitetssikring af juridiske indstillinger forud for drøftelse på møder fx udgang og prøveløsladelser samt sikring af at tidsfrister overholdes
 • Tæt samarbejde med kommunerne i forbindelse med God Løsladelse
 • Sparring med det øvrige personale vedrørende socialfaglige indsatser
 • Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere herunder misbrugsbehandlere og terapeuter

Vi forventer, at du:

 • Er uddannet socialrådgiver, eller har lignende relevant uddannelse
 • Har en god kontakt- og indlevelsesevne, kombineret med evnen til at være konfronterende og grænsesættende
 • Kan arbejde systematisk, målrettet og helhedsorienteret
 • Er særdeles velformuleret i skrift og tale
 • Besidder stor selvstændighed, ansvarlighed og robusthed
 • Har gode samarbejdsevner og lyst til at indgå i et ...