Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs.

Socialfaglig leder til Familiehuset

Socialrådgiver i Sydjylland

37 timer ugentligt pr. 1. september 2021.

Familiehuset søger en socialfaglig leder med erfaring og viden fra socialområdet, gerne med ledelseserfaring og med rette mindset for arbejdet med børn, unge og familier i udsatte positioner.

Familiehuset varetager primært opgaver jf. SEL § 52. Således har vi flere forskellige teams i huset der varetager forskellige opgaver som – Kontaktpersoner, Familiekonsulenter, Familiebehandlere, samt vores intensive tilbud vi har valgt at kalde Mestring Med eget Netværk. Derudover løser vi opgaver jf. SEL § 11.3., herunder kortere samtaleforløb og børnerådgivning. Familiehuset er ligeledes godkendt til rusmiddelbehandling af unge under 18 år jv. SEL § 101.

Desuden varetager vores samordnere alle Familierådslagninger i Haderslev Kommune.

For alle foranstaltninger i Familiehuset er det gældende, at der ydes familierettede indsatser, der har til formål at bevare familien samlet.

Familiehuset består ligeledes af et team med Familieplejekonsulenter, der blandt andet udarbejder netværksgodkendelser, samt varetager opgaver ift. matchning, supervision og kurser omkring plejefamilier ansat i Haderslev Kommune.

Medarbejderne i Familiehuset varetager desuden en del støttede og overvågede samvær Samværskonsulentens opgave er oftest at observerer, guide og vejlede gennem samværet for derved at sikre den bedst mulige stund for barnet sammen med sine forældre. En opgave der ligeledes fordre god...