Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs.

Familieplejekonsulent

Socialrådgiver i Storkøbenhavn

Familieplejen er en del af Center for Børn og Familier, og i dagligdagen arbejder vi i et tæt, inspirerende og respektfuldt makkerskab med vores familierådgivere. Vi er et team på 5 familieplejekonsulenter, som refererer til Leder af familierådgivningen.

Familieplejen udfører traditionelle familieplejekonsulentopgaver, så som matchning af børn og unge i plejefamilier og på opholdssteder. Derudover løbende tilsyn, råd, vejledning og supervision i de enkelte plejefamilier, på opholdsstederne, og godkendelser af netværks-plejefamilier.

Den ledige stilling vil primært omhandle matchning og opfølgning af børn og unge som bor i plejefamilier.

I arbejdet som familieplejekonsulenter har vi en del administrative opgaver, såsom journalføring i E-Doc, DUBU, samt ICS statusbeskrivelser. Der udarbejdes kontrakter og ydelsesbeskrivelser i samarbejde med plejefamilierne.

Familieplejen modtager ekstern supervision.

Vi ønsker en kollega som:

  • Er uddannet socialpædagog eller socialrådgiver
  • Har mindst 5 års erfaring inden for børne – og ungeområdet
  • Har særligt kendskab til børn og unge fra 0 år og opefter, som er i aflastning, anbragt i plejefamilier eller på opholdssteder
  • Er god til at formulere sig skriftligt
  • Er fleksibel i forhold til arbejdsopgaverne, rummelig og tænder på nye udfordringer
  • Er selvstændig, men stadig vægter sparring med gruppen højt ...