Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs.

Hjemrejserådgiver

Socialrådgiver i København

DRC Dansk Flygtningehjælp søger en erfaren rådgiver til at varetage uvildig rådgivning af afviste asylansøgere om muligheder for hjemrejse og reintegrationsstøtte. Rådgivningen af afviste asylansøgere tager udgangspunkt i den enkelte asylansøgers situation og behov, herunder at der er meddelt afslag på opholdstilladelse i Danmark, og at den afviste asylansøger derfor har fået en udrejsefrist og skal forlade Danmark. Rådgivningen har til formål at sikre, at asylansøgere kender til de støttemuligheder, der måtte være i forbindelse med tilbagevenden og genetablering i hjemlandet.

Dine primære arbejdssteder vil være Borgergade og Avnstrup, men også Sjælsmark i mindre omfang. Derudover vil der være en del rejseaktivitet med besøg til opholdscentre og Kærshovedgård mindst en gang i kvartalet. Endvidere vil der jævnligt være besøg i fængsler i alle dele af landet.

Dine opgaver

Dine primære opgaver vil bestå i at yde råd og vejledning til asylansøgere om mulig tilbagevenden til hjemlandet, herunder:

  • Varetage rådgivningsforløb med asylansøgere vedrørende hjemrejse og reintegrationsstøtte efter endeligt afslag på asyl. Rådgivningerne vil som udgangspunkt foregå på hjem- og udrejsecentre, på opholdscentre, i fængsler og arresthuse, i Borgergade samt på video og telefon.
  • Varetage tidlig informationsindsats på opholdscentre rundt om i landet for at informere om rådgivningstilbud i tilfælde af afslag på asyl. Der ...