Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs.

Visitator til Visitation- og Hjælpemidler i Sundheds- og Omsorgscentret

Socialrådgiver i Storkøbenhavn

Vikariat fra d. 1.maj 2021 – d. 31.januar 2022 eventuelt med mulighed for forlængelse.

Vi har en kollega, der er gået på barsel og derfor kan du nu blive vores nye kollega. Du bliver en del af en alsidig arbejdsplads med et godt arbejdsklima, høj faglighed og plads til humor. Vi har fokus på at styrke den helhedsorienterede tilgang til borgeren og arbejder på at blive endnu bedre til at samarbejde på tværs af fagligheder både i teamet og i hele organisationen. Vi har stort fokus på at inddrage borgeren og vi arbejder altid med udgangspunkt i den rehabiliterende tænkning.

Stillingen er på 32 timer om ugen og du vil hovedsageligt komme til at behandle ansøgninger om rehabilitering, personlig pleje og praktisk hjælp, ældre- og plejeboliger, træning og enklere hjælpemiddelsager.

Hvem er du:
Du har en mellemlang, sundhedsfaglig uddannelse som f.eks. ergo- fysioterapeut eller sygeplejerske og du har gerne erfaring som visitator. Derudover forventer vi, at du

  • er god til at skabe overblik over borgerens samlede behov
  • inddrager borgeren aktivt i sagsbehandlingen
  • har personlig gennemslagskraft og gode samarbejdsevner
  • er engageret og tænker fremadrettet og konstruktivt
  • er en sikker formidler både skriftligt og mundtligt
  • har IT-kendskab på brugerniveau. Vi arbejder i Cura.
  • har kørekort


Vi tilbyder: