Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs.

Familiebehandlere til dagbehandlingsteamet i Familiecenter Kalvehave

Socialrådgiver på Sydsjælland

Vi opnormerer og søger derfor flere familiebehandlere, som vil arbejde med børn og familier i udsatte positioner.

Vi søger to faste familiebehandlere og en familiebehandler til et 2-årigt vikariat, som har lyst til at blive en del af Familiecenter Kalvehaves dagbehandlingsteam. Vi har fokus på tidlige og forebyggende indsatser og samarbejder i vid udstrækning med myndigheds- og almenområdet for at skabe de bedste muligheder og positive forandringer for børn, unge og familier med forskellige udfordringer.

Du bliver en del af et team bestående af 8 faglig dygtige og dedikerede familiebehandlere og en faglig koordinator. Arbejdet tager udgangspunkt i familiecentret, som er beliggende i Kalvehave, men familiebehandlingen kan også foregå andre steder. Som familiebehandler arbejder du fortrinsvist selvstændigt i møderne med børnene, de unge og familierne, men du indgår i tæt kollegial og tværfaglig sparring med de øvrige familiebehandlere og den faglige koordinator.

Vores tilgang til samarbejdet med børnene, de unge og familierne er systemisk, løsningsfokuseret og anerkendende. Indsatserne er fleksible og tilpasses løbende børnenes, de unges og familiernes behov og udvikling. Der er stor variation i opgaverne, som ofte er meget komplekse og fordrer helhedsorienterede løsninger.

Dine arbejdsopgaver:

  • Yde råd og vejledning til barnet/den unge og forældrene.
  • Yde familiebehandling.