Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs.

VISO søger en socialfaglig konsulent med betydelig viden om børn og unge med handicap og deres familier

Socialrådgiver i Odense

Vi tilbyder en stilling i et stærkt tværfagligt miljø, hvor der er fokus på at udvikle rådgivningsopgaverne og med det fælles mål at VISOs specialiserede viden om udsatte og handicappede børn, unge og voksne kommer til gavn dér, hvor behovet er. Du vil blive en del af et team, som arbejder med en helhedsorienteret forståelse af målgruppen og med fokus på tværfaglige rådgivningsforløb, der involverer familie og undervisningsområdet.

I samarbejde med dine kolleger i VISOs centrale enhed i Odense og vores specialister rundt om i landet skal du være med til at kvalitetssikre rådgivningsforløb til gavn for borgere, kommuner og tilbud på børn- og specialundervisningsområdet.

Stillingsbeskrivelse
Som socialfaglig konsulent i VISOs Team Børn, Unge og Specialrådgivning vil dine opgaver bestå i at:

  • behandle og forestå visitation af henvendelser til VISO
  • tilrettelægge og kvalitetssikre rådgivningsforløb gennem dialog med kommuner og specialister
  • yde rådgivning og konsultativ bistand til VISOs brugere igennem vores telefonvagtordning
  • indgå i Socialstyrelsens Task Force på børnehandicapområdet
  • tilrettelægge og deltage i møder med kommuner, institutioner, skoler og borgere overalt i Danmark
  • deltage i udviklings- og vidensarbejde i VISO og resten af Socialstyrelsen.

Din profil
Du har en socialfaglig uddannelse eksempelvis som socialrådgiver...