Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs. Skabt af jobsearch.dk

Jobformidler til Job & Vejledning i Jobcenter Frederikshavn

Socialrådgiver i Nordjylland

Jobcenter Frederikshavn søger en jobformidler i en projektperiode fra 15. februar 2021 eller snarst derefter til 30. november 2022 til, at understøtte vores indsats ift. at styrke beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap med henblik på, at flere personer med handicap opnår beskæftigelse.

Projektet er finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Du kan læse mere om ”Pulje til et mere rummeligt arbejdsmarked” på https://star.dk/puljer/2020/pulje-til-et-mere-rummeligt-arbejdsmarked/

Jobcenter Frederikshavn har indgået samarbejdsaftale med Videnscenter om handicap om kompetenceudvikling af medarbejderne, der arbejder med dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og virksomhedskonsulenterne tilknyttet disse målgrupper.
Indsatsen i projektet består af tre kerneelementer:

  • Systematisk anvendelse af screeningsværktøjet på tværs af dagspenge- og kontanthjælpsafdelingerne med henblik på tidlig afklaring og indsats
  • Samtale med nøgleperson/jobformidler om Min Plan, jobsøgning og eventuelle kompensationsbehov
  • Implementering af indsatsen ud fra en implementeringspakke, der leveres af STAR ved opstart

Jobformidlerens primære opgaver bliver at afholde visitationssamtaler med personer, der har en funktionsnedsættelse, som udgør en begrænsning i jobsøgningen samt at gennemføre et håndholdt virksomhedsrettet forløb med borger.
Jobformidleren skal under forløbet sikre en sammenhængende...

Vil du udbyde et Socialrådgiverjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.