Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs. Skabt af jobsearch.dk

Vi søger en socialrådgiver eller socialformidler med gode relationelle kompetencer til Børne- Unge- og Familierådgivn...

Socialrådgiver i Storkøbenhavn

Vi søger en socialrådgiver eller socialformidler med gode relationelle kompetencer til Børne- Unge- og Familierådgivningen i Herlev

Vi har babyboom i afdelingen og søger derfor en kollega til en fast stilling og til et vikariat fra 1. februar 2021 eller snarest derefter, hvor en af vores dygtige rådgivere går på barsel.
Afdelingen har i 2019 valgt at organisere sig omkring de tre Folkeskoler i Herlev; Byskolen, Kildegårdsskolen og Gl. Hjort/Lindehøjskolen. Denne organisering muliggør et langt tættere samarbejde med skolerne og institutionerne i de enkelte sager, hvor rammen for det gode samarbejde er sat af PPR, skolerne og Børne- Unge- og Familierådgivningen. Vi har i efteråret 2020 etableret kompetenceteammøder på skolerne og her fra januar 2021 etableres de i daginstitutionerne. Møderne tager afsæt i et nyere syn på tværprofessionelt samarbejde og relationel koordinering, som bl.a. handler om at alle fagligheder byder ind ift. hvad opgaven kalder på, og hvor børnenes og familiens/netværkets ressourcer i højere grad inddrages.
Du vil opleve god ledelsesunderstøttelse fra afdelingens to tværfaglige ledere som blandt andet sammen med PPRs tværprofessionelle koordinatorer vil være en del af kompetenceteammøderne ude på skolerne og institutionerne for at hjælpe implementeringen godt i gang.
Børne-, unge- og familierådgivningen består udover distriktsrådgiverne af et underretningsteam, to familieplejekonsulenter, en STU koordinator,...

Vil du udbyde et Socialrådgiverjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.