Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs. Skabt af jobsearch.dk

Sagsbehandler til Borgercenter Voksne, Enheden for Sociale Ydelser (barselsvikariat)

Socialrådgiver i København

Enheden for sociale ydelser søger en barselsvikar til behandling af ansøgninger om enkeltydelser efter aktivloven.

Du kommer til at indgå i en gruppe med 23 andre sagsbehandlere.

Generelt om Enheden for Sociale Ydelser
I Enheden for Sociale Ydelser er der i alt 110 medarbejdere. Enheden varetager rådgivning og vejledning til borgere, sagsbehandling af ansøgninger om enkeltydelser efter aktivloven, ansøgninger om merudgifter efter serviceloven, administration af førtidspension samt ansøgninger om tillæg efter førtidspensionsreglerne. Herudover har Enheden for Sociale Ydelser en åben borgermodtagelse og en økonomisk rådgivningsgruppe.

Dine opgaver bliver

  • Sagsbehandling af enkeltydelser efter aktivlovens § 82 sygebehandling
  • Yde råd og vejledning – primært inden for den sociale lovgivning og primært i forhold til de ansøgninger, du behandler
  • Behandling af realitetsklager på de ansøgninger hvor du selv har truffet afgørelse
  • Samarbejde på tværs inden for myndighedsområdet med andre enheder og borgercentre i København

Vi ønsker af dig

  • Du er uddannet socialrådgiver/socialformidler eller har anden relevant uddannelse
  • Du kan arbejde med socialt udsatte borgere og håndtere at være en myndighedsperson
  • Du har gode samarbejdsevner
  • Du kan lide administrativt arbejde
  • ...

Vil du udbyde et Socialrådgiverjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.