Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs. Skabt af jobsearch.dk

Socialrådgiver / socialformidler søges til Det Specialiserede Voksenområde

Socialrådgiver på Midt-og Vestsjælland

Center Sundhed og Omsorg i Stevns Kommune søger en socialrådgiver/socialformidler til Voksen Handicap - Myndigheds teamet pr. 1. januar 2020.

Hvem er vi:
Voksen Handicap gruppen er en del af myndighedsområdet i Sundhed & Omsorg, beliggende i vores Sundheds- og Frivillighedscenter i Hårlev.

Voksen Handicap gruppen varetager myndighedsopgaver, primært i henhold til servicelovens §§ 85, 97, 98, 99, 103, 104, 107, 108, 109, 110 og misbrugsområdet.
Målgruppen er borgere med psykisk lidelse, hjerneskade, misbrugsproblematikker, hjemløshed, udviklingshæmning og borgere med fysiske handicaps.

Arbejdsfeltet omhandler overvejende sagsbehandling af alle med psykiske og/eller fysiske handicaps, samt alkohol-stofmisbrugere, borgere på herberg, krisecentre og sociale og psykiatriske bosteder.

Teamet deltager ligeså i koordinerende indsatsplanmøder, rehabiliteringsmøder i arbejdsmarked, og møder på de psykiatriske afsnit, typisk med henblik på udslusning til videre foranstaltning.

Vores hverdage er præget af den bredde der er i målgruppen, hvorfor dagene sjældent er ens.

Vi har stort fokus på at sikre en god kvalitet i sagsbehandlingen gennem udvikling af vores arbejdsgange, som skal bidrage til en ensartet opgaveløsning og høj kvalitet. Som ny kollega vil du komme til at indgå i og bidrage til den fortsatte kvalitetsudvikling.

Vi har brug for en kollega:

  • som er u...

Vil du udbyde et Socialrådgiverjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.