Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs. Skabt af jobsearch.dk

Hjælpemiddelafdelingen i Herlev Kommune søger en sagsbehandlende terapeut - en knalddyg...

Socialrådgiver i Storkøbenhavn

Har du erfaring med hjælpemidler? Brænder du for myndighedsarbejdet? Har du lyst til, at indgå i et team, hvor der lægges stor vægt på samarbejde, den helhedsorienterede indsats og høj faglighed?

Så er denne jobmulighed interessant for dig. Stillingen er på 37 timer ugentlig pr. 1. december 2019.

Dit arbejde
Du har, sammen med kollegaer, ansvar for at yde vejledning og sagsbehandling af ansøgninger om hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til køb af bil og boligændringer jf. servicelovens bestemmelser. Derudover visitering til APV hjælpemidler, ældre- og handicapvenlige boliger, samt handicapkørsel.

Vi sagsbehandler ud fra en helhedsorienteret og rehabiliterende tilgang, i samarbejde med borgere, eventuelle pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere, så borgeren oplever en koordineret og samlet indsats. Til at understøtte sagsbehandlingen anvendes Fælles Sprog III og omsorgssystemet Nexus.

Det daglige arbejde er en kombination af besøg i borgerens hjem og administrativ sagsbehandling, samt varetagelse af Front-funktionen som behandler alle akutte henvendelser fra borgere, pårørende og samarbejdspartnere.

Vi er på jagt efter en ergoterapeut eller fysioterapeut med

  • Solide terapeutiske kompetencer, gerne med erfaring inden for myndighedsområdet.
  • Erfaring i relation til hjælpemiddelformidling og hjemmebesøg.
  • Evnen til at have flere bolde i luften samtidigt og...

Vil du udbyde et Socialrådgiverjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.